Birželio 9 d., antradienį, Muzikos magijos klube 

Algirdo Klovos albumo "Versmės tėkmė" pristatymas

pradžia 19 val., trukmė 2 val.


Vinilo plokštelės pristatymas ir perklausa kartu su jos autoriumi 

Algirdu Klova - kompozitoriumi ir atlikėju

Susitikime dalyvaus ir albumo leidėjas Dovydas Bluvšteinas (Zona Records).

Algirdo Klovos sumanyta, sukurta ir jo atliekama etnokultūrinė muzikinė programa remiasi autentiškų lietuvių liaudies melodijų motyvais, dermėmis ir sąskambiais, visa tai pateikiant su folkloro, postfolkloro ir kitų stilių improvizacijos elementais. A. Klovos įvaldyti įvairūs muzikos instrumentai suteikia liaudies melodijoms išskirtinį prieskonį, išlaikant iš liaudies atsineštą autentiką.
Idėja kilo, nes kartais profesionaliam muzikantui neužtenka pagroti kelių taktų liaudies melodiją, norįsi jai duoti vystytis, tekėti toliau, keistis neprarandant savo autentiško grožio. Taigi, versmė, tai liaudies muzika, o tėkmė - kompozitoriaus ir atlikėjo darbas.

Albume Algirdas Klova groja smuiku, autentiškomis kanklėmis, lumzdeliais, regeliais, liežuvėliniu ožragiu, molinukais, šiaudo birbynėmis, skudučiais, perkusiniais instrumentais.  

Informacija: +370 685 39618 Jurgita